Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730413 nr. 63

30 413
Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

nr. 63
AMENDEMENT VAN DE LEDEN MOSTERD EN DEPLA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 431

Ontvangen 20 september 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 204a, eerste lid, komt te luiden:

1. Het verantwoordingsorgaan, bedoeld in artikel 31a, eerste lid, onderdeel a, kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam indien voorafgaand aan de indiening van dat verzoek het intern toezicht, bedoeld in artikel 31a, eerste lid, onderdeel b, zich daarover heeft uitgesproken.

Toelichting

De uitkomsten van het convenant tussen de Stichting van de Arbeid en het CSO zijn op hoofdlijnen overgenomen in de Pensioenwet. Het recht op enquête van het verantwoordingsorgaan vormt hiervan een belangrijk onderdeel en dient derhalve volledig in de wet te worden opgenomen.

Mosterd

Depla


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.