Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630404 nr. 5

30 404
Wijziging van diverse wetten in verband met enkele aanpassingen met betrekking tot persoonsgebonden nummers in het onderwijs

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 21 december 2005

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel B, punt 1, vervalt de komma na «1. In het tweede lid».

II

In artikel II, onderdeel A, punt 2, vervalt de komma na «2. In het vijfde lid».

III

In artikel II, onderdeel E, wordt «wordt een onderdeel d toegevoegd» vervangen door «wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel d toegevoegd», en wordt «informatiseringsbank» vervangen door: Informatiseringsbank.

IV

In artikel III, onderdeel B, punt 1, vervalt de komma na «1. In het tweede lid».

V

In artikel III, onderdeel E, wordt «wordt een onderdeel d toegevoegd» vervangen door «wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel d toegevoegd», wordt «informatiseringsbank» vervangen door «Informatiseringsbank» en wordt na «doorverwijzing» een komma ingevoegd.

VI

In artikel IV, onderdeel A, punt 1, vervalt de komma na «1. In het tweede lid».

VII

In artikel IV, onderdeel A, punt 1, onderdeel d, wordt aan het slot van onderdeel g (nieuw) voor de punt een puntkomma ingevoegd.

VIII

In artikel IV, onderdeel A, punt 1, wordt onderdeel e vervangen door:

e. In onderdeel h (nieuw) wordt «het uitstroomniveau» vervangen door «het startniveau voor zover het Nederlands als tweede taal (NT2) betreft en het uitstroomniveau» en vervalt aan het slot «en».

IX

In artikel IV, onderdeel D, wordt «wordt een lid toegevoegd» vervangen door «wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel d toegevoegd», en wordt «informatiseringsbank» vervangen door: Informatiseringsbank.

X

In artikel IV, onderdeel H, wordt «wordt een onderdeel d toegevoegd» vervangen door «wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel d toegevoegd», wordt «informatiseringsbank» vervangen door «Informatiseringsbank» en wordt na «doorverwijzing» een komma ingevoegd.

XI

In artikel V, onderdeel G, vervalt de letter H na «TITEL 9. OVERGANGSRECHT WET VAN 6 DECEMBER 2001 (STB. 681)»,wordt «de wet van 6 december 2001» vervangen door «de Wet van 6 december 2001» en wordt «zoals bedoel» vervangen door: als bedoeld .

XII

Artikel V, onderdeel I, wordt verletterd tot onderdeel H.

XIII

In artikel VIII, aanhef, wordt «De wet van 6 december 2001» vervangen door: De Wet van 6 december 2001.