Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730380 nr. 16

30 380
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

nr. 16
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2006

Tijdens de heropening van het wetgevingsdebat BSN in de zorg heeft mevrouw Timmer gevraagd hoe snel een pasgeboren baby een BSN krijgt. Met de inwerkingtreding van de Wet Algemene Bepalingen BSN van de minister voor BVK worden BSNs door gemeenten zelf toegekend. Op het moment dat er aangifte van geboorte wordt gedaan, wordt voor het kind een geboorteakte opgemaakt en de inschrijving in de GBA geregeld. Die inschrijving houdt onder andere in dat een BSN wordt toegekend.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst