Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730380 nr. 15

30 380
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 3 oktober 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 17a wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 17b

De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Staten-Generaal kennis neemt van algemene maatregelen van bestuur die krachtens de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg worden vastgesteld, alvorens deze algemene maatregelen van bestuur in werking treden. De kamer heeft hierbij de mogelijkheid om de adviezen van ACTAL in haar overwegingen te betrekken.

Omtzigt

Timmer

Schippers

Koşer Kaya

Van Oudenallen

Kant


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.