Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730380 nr. 11

30 380
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

nr. 11
MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN KOşER KAYA

Voorgesteld 20 september 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat invoering van het burgerservicenummer in de zorg en het waarneemdossier huisartsen leiden tot betere zorg door de eigen en een andere huisarts;

van mening, dat niet-spoedeisende zorg ook ’s avonds tot 21.00 uur beschikbaar moet zijn;

van mening, dat werkende mensen en gezinnen hiervan veel baat kunnen hebben;

verzoekt de regering om per 1 januari 2007 een tarief voor avondspreekuren vast te stellen;

verzoekt de regering tevens in overleg te treden met huisartsen om avondspreekuren op grote schaal in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Koşer Kaya