Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201430372 nr. F

30 372 Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

F BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2013

Bij Uw Kamer is het initiatiefvoorstel 30 372 (Wet raadgevend referendum) in behandeling.

In haar vergadering van donderdag 17 oktober 2013 heeft de Tweede Kamer besloten dat mevrouw Fokke bij de verdediging van dit initiatiefvoorstel de verdediging overneemt van de heer Heijnen, die geen zitting meer heeft in de Tweede Kamer.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, A. van Miltenburg