Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230372 nr. 39

30 372 Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Nr. 39 BRIEF VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 24 oktober 2011

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Kalma, zijn plaats als eerste initiatiefnemer zal worden overgenomen door de heer Heijnen. De plaats van mevrouw Halsema als tweede initiatiefnemer zal in verband met haar vertrek uit de Kamer worden overgenomen door mevrouw Sap. Tot slot zal mijn plaats, als derde initiatiefnemer, worden overgenomen door de heer Schouw.

Van der Ham