Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730372 nr. 13

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 13
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 juli 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 100 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 100a

Degene die iemand onder valse voorwendselen beweegt om een verzoek in te dienen of een ondersteuningsverklaring af te leggen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Toelichting

Deze nota van wijziging beoogt het onder valse voorwendselen «aftroggelen» van een handtekening ten behoeve van het houden van een referendum strafbaar te maken. Zoals de indieners al in hun memorie van toelichting vermeldden achten zij dergelijke praktijken ongewenst. Hun eerdere aarzeling om dit strafbaar te stellen kwam voort uit de vrees dat dergelijke praktijken moeilijk na te gaan zullen zijn. Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de ChristenUnie hebben de indieners hun mening op dit punt bijgesteld. Hoewel het nagaan van genoemde praktijken niet altijd eenvoudig zal zijn, achten de indieners vanwege het vertrouwen dat er in het instrument referendum moet bestaan, het bij nader inzien alsnog van belang om de genoemde strafbaarheid in hun initiatiefwetsvoorstel op te nemen.

Kalma

Duyvendak

Van der Ham