Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630371 nr. 30

30 371 Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2015

Hierbij stuur ik u de IGZ jaarrapportage 2014 over de Wet afbreking zwangerschap toe1.

De jaarrapportage van de IGZ is gebaseerd op de cijfers die de klinieken en de ziekenhuizen met een vergunning onder de Wet afbreking zwangerschap aanleveren, conform hun verplichting in deze wet.

De jaarrapportage geeft inzicht in het aantal afbrekingen in Nederland en de trends die uit deze registratie kunnen worden opgemaakt met betrekking tot de kenmerken van de behandelde vrouwen en de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening.

Uit de cijfers over het jaar 2014 blijkt dat het aantal afbrekingen in Nederland vergelijkbaar is met de cijfers van 2013. Noemenswaardig is dat de daling van het aantal afbrekingen van zwangerschappen bij tieners, die vorig jaar al gesignaleerd is, heeft doorgezet. In 2014 waren er in vergelijking met het jaar ervoor 13 procent minder zwangerschapsafbrekingen bij tieners.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl