Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830371 nr. 11

30 371
Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

nr. 11
MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIES

Voorgesteld 9 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het regeerakkoord aandacht vraagt voor de ondersteuning van initiatieven gericht op opvang van ongewenst zwangere tieners;

van mening, dat opvang van deze jonge moeders niet alleen financiële ondersteuning verdient, maar ook praktisch goed vorm gegeven moet worden;

constaterende, dat tienermoeders in de praktijk geconfronteerd worden met veel bureaucratie voor en na de geboorte van hun kind bij het regelen van onder meer woonruimte, uitkering, eventuele studie of opleiding en het beheer van hun financiën;

van mening, dat in hun vaak moeilijke positie steun nodig is om het uitdragen van de zwangerschap zo soepel mogelijk te laten verlopen;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de problemen waar deze jonge moeders mee te maken hebben en te komen met voorstellen om door middel van een kenbare advies- en hulpfunctie hen praktisch te ondersteunen, zo mogelijk door een vaste consulent, en de Kamer hierover bij begroting 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies