Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630351 nr. 6

30 351
Regeling grote projecten

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 maart 2006

De Regeling Grote projecten wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid van artikel 10, sub b, wordt de zinsnede «te nemen besluiten» vervangen door «besluitvormingsmomenten»

Toelichting

De voorgestelde wijziging betreft een tekstuele aanpassing van de regeling, waardoor een inconsistentie tussen de tekst van de regeling en de tekst van de memorie van toelichting wordt hersteld. In artikel 10 van de regeling is vastgelegd dat een basisrapportage een overzicht dient te bevatten van de te nemen besluiten. In de memorie van toelichting wordt evenwel niet gesproken over «te nemen besluiten» maar «besluitvormingsmomenten». Deze laatste term is beter, omdat het immers gaat om een overzicht van de te nemen procedurele stappen (besluitvormingsmomenten) en niet over de inhoudelijke afwegingen (besluiten).