Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630337 nr. 12

30 337
Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten

nr. 12
MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN NOORMAN-DEN UYL

Voorgesteld 22 november 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de afloop van de huurtoeslag ook na invoering van de Awir nog te snel verloopt;

overwegende, dat behoorlijke besparingen bereikt kunnen worden door het koppelen van bestanden bij onder andere het inlichtingenbureau;

verzoekt de regering de koppelingen te intensiveren en eventuele besparingen die hieruit voortvloeien, te gebruiken om al in 2006 de afloop van de huurtoeslag meer glijdend te maken;

en verzoekt de regering de Kamer over de effecten te rapporteren bij de Voorjaarsnota 2006,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Noorman-den Uyl