Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630337 nr. 11

30 337
Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten

nr. 11
MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN NOORMAN-DEN UYL

Voorgesteld 22 november 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het begrip «gezamenlijke huishouding» in de socialezekerheidswetgeving buitengewoon complex is;

verzoekt de regering om vóór 1 april 2006 een voorstel te doen voor een operationele definitie van dit begrip in de Awir,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Noorman-den Uyl