Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730322 nr. 12

30 322
Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving)

nr. 12
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 september 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel IXA vervalt.

2.

In artikel XIV, onderdeel c, vervalt: artikel IXA,.

Toelichting

I. ALGEMEEN

Voorgesteld wordt om de voorgestelde wijzigingen die betrekking hebben op de invulling van de € 40 miljoen die bij de eerste nota van wijziging beschikbaar is gesteld voor fiscale maatregelen op het terrein van stages en scholing van werkenden (waaronder EVC) uit het onderhavige wetsvoorstel te verwijderen, om te bereiken dat deze wijzigingen tijdig in het Staatsblad terechtkomen. Deze wijzigingen zullen samen met de in toelichting op de eerste nota van wijziging reeds aangeduide overige maatregelen van het werktoppakket worden opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2007.

II. ONDERDEELSGEWIJS

Onderdeel 1.

Artikel IXA (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen)

In verband met de overheveling van de in artikel IXA opgenomen wijzigingen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen naar het wetsvoorstel Belastingplan 2007, kan artikel IXA vervallen.

Onderdeel 2.

Artikel XIV (Inwerkingtreding)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging van artikel XIV houdt verband met het vervallen van artikel IXA.

De Minister van Financiën,

G. Zalm