Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630318 nr. 5

30 318
Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 18 oktober 2005

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel VIII, onderdeel B, wordt «Aan het in» vervangen door: Aan.

II

In artikel IX, onderdeel C, vervalt aan het slot het aanhalingsteken.

III

In artikel XV, onderdeel U, wordt «de punt aan slot» vervangen door: de punt aan het slot.

IV

In artikel XV, onderdeel X, wordt in de aanhef van artikel 13.4a «van de van de wachttijd» vervangen door: van de wachttijd.