Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630314 nr. 5

30 314
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 7 oktober 2005

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In de considerans wordt «netto- minimumloon» vervangen door: netto-minimumloon.

II

In Artikel I, onderdeel A, artikel 9, vierde lid en in Artikel VII wordt «Wet financiering volksverzekeringen sociale verzekeringen» telkens vervangen door: Wet financiering sociale verzekeringen.