Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630306 nr. 15

30 306
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 7 november 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel U, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «€ 44 034» vervangen door: € 47 217.

2. In het tweede lid wordt «€ 892» telkens vervangen door: € 1075.

II

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

Vóór onderdeel A worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

0A1. In artikel 7, eerste lid, worden «€ 18,84», «€ 25,11» en «€ 31,40» vervangen door onderscheidenlijk: € 24,76, € 32,99 en € 41,26.

0A2. In artikel 13 wordt «€ 17,75» vervangen door: € 22,54.

Toelichting

Met deze wijzigingen worden de accijnzen op bier en overige alcoholhoudende dranken (gedistilleerd) verhoogd. De accijnstarieven voor bier worden verhoogd met 31,4%. Uitzondering hierop vormt het tarief van de laagste categorie bier van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns (tafelbieren met een laag alcoholgehalte); dit tarief is sinds de invoering van de Wet op de accijns gelijk aan het tarief van de verbruiksbelasting op limonades. Het accijnstarief voor overige alcoholhoudende dranken wordt verhoogd met 27%.

Met de door de genoemde verhogingen te verkrijgen budgettaire opbrengst van € 200 mln. wordt de kinderkorting verhoogd met € 183. De maximale kinderkorting in 2006 wordt daardoor € 1075. Het inkomensniveau waarop de geleidelijke afbouw van de kinderkorting wordt gestart, blijft ongewijzigd op € 28 521. Ook het afbouwpercentage blijft gelijk aan 5,75%; voor elke euro dat het verzamelinkomen boven € 28 521 ligt, wordt de kinderkorting met € 0,0575 verminderd. Door de verhoging van de kinderkorting met € 183 stijgt het verzamelinkomen waarbij het recht op kinderkorting wordt verloren van € 44 034 naar€ 47 217. De koopkrachteffecten van het amendement zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Van der Vlies

Tabel: Koopkracht 2006

 Koopkracht MEV inclusief motiesIndividuele inkomenseffecten 
 Verhagen & HalsemaVerhoging kinderkorting met € 183 (200 mln.)Verhoging accijns met 200 min)Totale koopkracht
Actieven    
Alleenverdiener mk    
modaal1,0%0,8%– 0,1%1,7%
2*modaal5,3%0,0%– 0,1%5,2%
     
Tweeverdiener    
modaal + 1/2*modaal mk0,0%0,5%– 0,1%0,4%
2*modaal + 1/2*modaal mk3,2%0,0%– 0,1%3,1%
modaal + modaal zk0,6%0,0%– 0,1%0,5%
2*modaal + modaal zk0,2%0,0%– 0,1%0,1%
     
Alleenstaande zk    
WML0,9%0,0%– 0,1%0,8%
modaal0,6%0,0%– 0,1%0,5%
2*modaal0,0%0,0%– 0,1%– 0,1%
     
Alleenstaande ouder    
WML0,7%0,0%– 0,1%0,6%
modaal1,0%0,7%– 0,1%1,6%
     
Inactieven    
Sociale minima    
paar mk1,6%0,6%– 0,1%2,1%
alleenstaande0,0%0,0%– 0,1%0,0%
alleenstaande ouder1,2%1,1%– 0,1%2,2%
     
AOW (alleenstaand)    
sociaal minimum2,1%0,0%– 0,1%2,0%
AOW + 50002,0%0,0%– 0,1%1,9%
     
AOW (paar zk)    
sociaal minimum0,6%0,0%– 0,1%0,5%
AOW + 10 0005,3%0,0%– 0,1%5,3%