Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630306 nr. 10

30 306
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 3 november 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel K een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

Artikel 3.76 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Bij een winst

gelijk aan of meer danmaar minder danbedraagt de zelfstandigenaftrek
€ 13 030€ 8 061
€ 13 030€ 15 115€ 7 494
€ 15 115€ 17 205€ 6 929
€ 17 205€ 49 275€ 6 176
€ 49 275€ 51 360€ 5 636
€ 51 360€ 53 450€ 5 041
€ 53 450€ 55 530€ 4 448
€ 55 530 € 3 910

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de leeftijdsgrens van 65 jaar voor de zelfstandigenaftrek vervalt. Dit betekent dat ook zelfstandigen van 65 jaar en ouder in aanmerking kunnen komen voor zelfstandigenaftrek. Het ontmoedigen van het ondernemerschap na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar past niet in een modern fiscaal beleid.

Irrgang