Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630300-XIII nr. 42

30 300 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006

nr. 42
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 oktober 2005

Op 13 oktober heb ik gesproken met de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken over de problematiek van de energie-intensieve industrie in Nederland. In dat overleg heb ik toegezegd om uiterlijk 31 oktober uw Kamer te informeren over de voortgang met betrekking tot deze problematiek.

In het overleg van 13 oktober heb ik aangegeven dat ik na voorbereidende werkzaamheden nu eerst om de partijen de kans wil geven om hun onderhandelingen te beginnen. Daarmee ligt het initiatief bij de grootverbruikers. De heer Van Duyne is bereid gevonden om namens het consortium van grootverbruikers op te treden. Op 17 oktober is de heer Van Duyne hieraan begonnen. Vrijdag 28 oktober heb ik met hem gesproken en heb ik geconstateerd dat er voortgang is geboekt. Het consortium van grootverbruikers richt zich op de definiëring van de vraag, en onderzoekt thans verschillende alternatieven daarvoor. Tevens heeft de heer Van Duyne met individuele producenten gesproken en heeft hij geconstateerd dat door hen wordt nagedacht over de mogelijkheden om met het consortium in onderhandeling te treden. Daarmee blijft het doel om op 1 januari 2006 het proces af te ronden onveranderd. In de komende weken zet de heer Van Duyne de gesprekken voort, en zal er meer zicht komen op de mogelijke uitkomsten van het proces.

In de komende tijd blijf ik de zaak op de voet volgen. Daartoe onderhouden mijn ambtenaren zeer nauw contact met de heer Van Duyne en andere betrokkenen, en laat ik mij voortdurend informeren over de ontwikkelingen. Daarnaast blijft mijn aandacht ook onverminderd uitgaan naar de ontwikkelingen op dit gebied in Frankrijk, Spanje en Duitsland. Indien zich relevante ontwikkelingen voordoen zal ik uw Kamer daarover direct informeren.

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst