30 300 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006

nr. 29
MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S.

Voorgesteld 3 november 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bedrijven te maken hebben met een groot aantal inspectie- en controlediensten;

constaterende, dat deze diensten langs elkaar werken, elkaar soms tegenspreken en verplichtingen en eisen aan ondernemingen boven op elkaar stapelen;

constaterende, dat het voldoen aan regelgeving door bedrijven hierdoor vaak niet realiseerbaar is en hoge uitvoeringskosten en administratieve lasten veroorzaakt;

overwegende, dat één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven, door samenvoeging van alle betrokken inspectie- en controlediensten, een aanzienlijke vermindering van kosten en administratieve lasten voor bedrijven betekent;

overwegende, dat door één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven ook een aanzienlijke kostenbesparing bij overheid wordt gerealiseerd;

voorts overwegende, dat één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven de overheid dwingt tot regelgeving en controle en handhaving zonder stapeling van regels en eisen, zonder tegenstrijdigheden en overlappingen;

spreekt als haar mening uit, dat één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven gewenst is;

verzoekt de regering voor 1 mei 2006 met een voorstel tot realisatie inclusief een invoeringsschema aan de Kamer voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Bakker

Ten Hoopen

Vendrik

Van den Brink

Smeets

Naar boven