Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630300-XII nr. 24

30 300 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006

nr. 24
MOTIE VAN HET LID HOFSTRA C.S.

Voorgesteld 7 december 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de brandstofprijzen bij tankstations langs rijkswegen vaak niet goed zichtbaar zijn;

overwegende, dat duidelijk bekend maken van deze brandstofprijzen middels prijspalen de concurrentie tussen verschillende tankstations kan bevorderen;

verzoekt de regering zorg te dragen voor:

1. prijspalen bij tankstations langs rijkswegen waarop de brandstofprijzen duidelijk staan vermeld;

2. prijspalen langs de rijkswegen waarop de brandstofprijzen van de eerstvolgende drie à vier tankstations langs de desbetreffende rijksweg duidelijk zichtbaar worden gemaakt;

verzoekt de regering de Kamer vóór 1 april 2006 te informeren over de invoering van het een en ander,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hofstra

Van Hijum

Dijksma

Hermans