30 300 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006

nr. 160
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN ROUVOET

Voorgesteld 17 mei 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat via internet en aanverwante media op grote schaal verspreiding van kinderpornografisch materiaal plaatsvindt en adequate bestrijding hiervan geboden is;

constaterende, dat er inmiddels verschillende technische mogelijkheden bestaan om nationaal IP-adressen, websites, chatrooms, nieuwsgroepen en virtuele domeinen met kinderpornografisch materiaal te blokkeren, te filteren of af te sluiten;

verzoekt de regering om de verdere uitbouw en toepassing van de technische mogelijkheden tot het blokkeren, filteren of afsluiten van kinderpornografisch materiaal op internet en andere media te bevorderen en de Kamer daarover nader te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Rouvoet

Naar boven