Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630238 nr. 4

30 238
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 26 september 2005

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel VI wordt na «in werking treedt» een komma geplaatst.

II

In artike IX wordt na «krachtens de Wet financiering volksverzekeringen» een komma geplaatst.

III

In artikel XXV, onderdeel T, wordt in artikel 108, eerste lid, onderdeel i, «artikel 2.8 van de Invoeringswet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen» vervangen door: artikel 2.8 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

IV

In artikel XLVI, onderdeel C, wordt in artikel 43, derde lid, «voorzover» vervangen door: voor zover.

V

In artikel XLVI, onderdeel E, wordt «Artikel 69 als volgt gewijzigd» vervangen door: Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd.