30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 27 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, af te zien van plannen om de Olympische Spelen naar Nederland te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven