30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 27 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het organiseren van grootschalige evenementen, zoals EK's, WK's en de Olympische Spelen, gepaard gaat met langdurige periodes van grote onzekerheid over de doorgang van het evenement, maar dat tegelijkertijd grote bedragen geïnvesteerd worden om dergelijke evenementen te kunnen en mogen organiseren;

overwegende dat het met het oog op deze kosten van groot belang is dat de Kamer nauw betrokken blijft bij het verdere verloop van de besluitvorming om dergelijke evenementen al dan niet te organiseren;

overwegende dat de Kamer daarvoor nauwgezet en volledig geïnformeerd dient te worden over de aard van de besluitvorming en de daarmee gemoeide kosten;

verzoekt de regering, bij te nemen substantiële besluiten inzake grootschalige evenementen, zoals de Olympische Spelen 2028, de Kamer nauwgezet en volledig te informeren en deze besluiten enkel na voorafgaande goedkeuring van de Kamer te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Dijkstra

Van Dekken

Naar boven