30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 27 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit kosten- en batenonderzoek van VWS blijkt dat de Olympische Spelen tussen de 1,1 en 1,8 mld. gaan kosten;

constaterende dat het draagvlak onder de Nederlanders voor het organiseren van de Spelen snel aan het afbrokkelen is;

constaterende dat drie planbureaus stellen dat de Olympische effecten onvoldoende zijn toegelicht en dat de kosten voor het organiseren van de Spelen voor het Rijk zijn, maar de baten niet;

constaterende dat lokale overheden al zo'n 200 mln. hebben uitgegeven aan de Olympische ambitie, zonder dat zeker is dat Nederland de Olympische Spelen zal organiseren;

overwegende dat sportkoepel NOC*NSF stelt dat de Spelen voorlopig in de ijskast gezet dienen te worden;

verzoekt de regering, om tijdens deze kabinetsperiode de steun aan de kandidatuur voor de Olympische Spelen helemaal te bevriezen;

verzoekt de regering voorts, om tijdens deze kabinetsperiode geen eurocent meer uit te geven aan de organisatie van de Spelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven