30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN OUWEHAND

Voorgesteld 27 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister de Tweede Kamer willens en wetens onvolledig geïnformeerd heeft over de kosten van de Olympische Spelen;

van mening dat door de handelwijze van de minister de vertrouwensrelatie met de volksvertegenwoordiging wegvalt;

zegt het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Ouwehand

Naar boven