30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juli 2010

Ter informatie stuur ik u bij deze de tussentijdse resultaten van de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). De Impuls NASB is een tijdelijke stimuleringsregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

en heeft als doel te-weinig-actieve burgers meer én structureel in beweging te brengen om overgewicht en gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart en vaatziekten en depressie te verminderen.

De Impuls is op 3 april 2008 in werking getreden met de ondertekening van de overeenkomst tussen de Staatssecretaris van VWS, de voorzitters van NOC*NSF en de VNG. Deze overeenkomst houdt in dat in twee tranches ruim 100 gemeenten, geselecteerd op basis van de grootste gezondheidsachterstanden,

in aanmerking komen voor een Rijksbijdrage voor het realiseren van sport- en beweeginterventies. De gemeenten die meedoen ondertekenen een gemeentelijke verklaring, waarmee ze zich committeren aan de doelstellingen van de impuls NASB.

In totaal doen momenteel 92 gemeenten mee aan de impuls (zie bijlage 1).

De tussentijdse resultaten van de 1e tranche gemeenten zijn door het onderzoeks-bureau BMC in kaart gebracht (bijlage 2)1. De eerste resultaten van de 2e tranche gemeenten worden begin volgend jaar verwacht.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage 1: Overzicht deelnemende gemeenten NASB-impuls 1e en 2e tranche

Deelnemende gemeenten 1e tranche gemeenten

Deelnemende gemeenten 2e tranche (voorlopig)

Arnhem

Leerdam

Achtkarspelen

Almelo

Baarle-Nassau

Littenseradiel

Alkmaar

Assen

Bellingwedde

Losser

Appingendam

Borger-Odoorn

Bolsward

Maastricht

Bedum

De Marne

Brunssum

Marum

Coevorden

Deventer

Cuijk

Menterwolde

Den Helder

Dordrecht

Dantumadeel

Nijefurd

Doesburg

Groningen

Delft

Nijmegen

Franekeradeel

Harlingen

Delfzijl

Reiderland

Hardenberg

Heerlen

Echt-Susteren

Roermond

Heerenveen

Landgraaf

Eemsmond

Rotterdam

Hoorn

Leeuwarden

Eindhoven

Rozenburg

Leek

Lelystad

Emmen

Scheemda

Lemsterland

Meppel

Enkhuizen

Stadskanaal

Middelburg

Neder-Betuwe

Enschede

Steenwijkerland

Ooststellingwerf

Opmeer

Ferwerderadiel

Tilburg

Opsterland

Pekela

Gaasterlân-Sleat

Twenterand

Reusel- De Mierden

Schiedam

Groesbeek

Venlo

’s-Gravenhage

Sittard – Geleen

Grootegast

Vlieland

Smallingerland

Sneek

Hoogeveen

Winschoten

Stede Broec

Stein

Hoogezand-Sappemeer

Wûnseradiel

Tholen

Terneuzen

  

Vaals

Veendam

  

Vlaardingen

Vlagtwedde

  

Vlissingen

Wageningen

  

Weststellingwerf

Zaanstad


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven