30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 282 MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dankzij het rapport «Ongelijke leggers» aan het licht is gekomen dat twee derde deel van oud-turnsporters te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag;

overwegende dat dit rapport van grote impact is en zal zijn op de cultuur binnen de turnsport;

constaterende dat er recentelijk tevens meldingen zijn gemaakt van grensoverschrijdend gedrag binnen de danssport en andere sporten;

verzoekt de regering grensoverschrijdend gedrag binnen de sport, en met prioriteit binnen de danssport, onafhankelijk te laten onderzoeken met een vergelijkbare opzet als «Ongelijke leggers», ermee rekening houdend dat een groot deel van danssporters niet aangesloten is bij een bond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Laan

Westerveld

Van Nispen

Kuiken

Rudmer Heerema

Bikker

Simons

Inge van Dijk

Pouw-Verweij

Naar boven