30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 267 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat adequate financiering van de Nederlandse topsport van belang is voor een sportief en gezond Nederland;

overwegende dat een strikte uitwerking van twee eerdere moties in de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen tot gevolg heeft dat de financiering van de sport ernstig onder druk komt;

overwegende dat het beperken van wervings- en reclameactiviteiten an sich geen kerndoelstelling is van het Nederlandse kansspelbeleid;

overwegende dat een algemeen verbod op het inzetten van beroepssporters in werving en reclame voor kansspelen op gespannen voet staat met het onderscheid tussen risicovolle – waarvoor het heel logisch is – en risicoarme kansspelen zoals loterijen;

verzoekt de regering, de regelgeving op korte termijn zodanig aan te passen, dat het verbod op reclame door beroepssporters alleen van toepassing is op risicovolle kansspelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema.

Naar boven