Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030234 nr. 238

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 238 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2019

Hierbij stuur ik u het Brancherapport Sport dat de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) op 8 november mij heeft aangeboden1.

Op 26 maart 2019 heeft de NLsportraad mijn adviesaanvraag «financiering en governance in de sport» in behandeling genomen. Het Brancherapport Sport is het eerste tussenproduct van dit advies. In het Brancherapport Sport geeft de NLsportraad een feitelijke weergave van de omvang, organisatie en financiering van de sport op basis van bestaande data en aanvullende interviews. Door deze gegevens in een tienjarenperspectief te plaatsen, signaleert de raad ontwikkelingen en trends over hoe de sportpopulatie verandert en hoe het sportaanbod verschuift.

Het vervolgadvies staat gepland voor het zomerreces van 2020, met daarin diverse scenario’s voor een duurzame organisatie en financiering van de sport. Wanneer dit advies is uitgebracht zal ik uw Kamer verder informeren middels een beleidsreactie.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl