Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030234 nr. 237

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 237 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2019

Hierbij stuur ik u het advies «Regie op kennis» dat de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) op 6 november mij heeft toegezonden1.

Het advies «Regie op kennis» bevat aanbevelingen om de kennis rondom grote sportevenementen te ontwikkelen, te delen en toe te passen. Ik zal deze aanbevelingen betrekken bij de uitwerking van het deelakkoord zes «Topsport die inspireert» voor wat betreft het onderdeel over evenementen daarin.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl