Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030234 nr. 234

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 234 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2019

In uw procedurevergadering van 4 september 2019 heeft u besloten aan het kabinet een reactie te vragen op het plan Zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland van het Lid Van Nispen. U geeft aan dat u deze kabinetsreactie graag ruim vóór het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen van de VWS-begroting 2020 op 2 december 2019 tegemoet ziet.

Zoals gebruikelijk ontvangt uw Kamer van mij voor de behandeling van de VWS-begroting Sport en Bewegen een voortgangsbrief inzake het Sportbeleid. In die brief zal ik een reactie geven op het plan van het Lid Van Nipsen.

Dit doe ik graag in samenhang met mijn beleidsreactie op het plan van aanpak, dat de Nationale Raad Zwemveiligheid en de stakeholders in de Zwembranche eind oktober 2019 aan mij zullen aanbieden.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins