Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930234 nr. 232

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2019

In september 2017 heeft mijn ambtsvoorganger het werkprogramma «Stip op de horizon 2018–2020» naar uw Kamer gestuurd (Kamerstuk 30 234, nr. 166). Hierbij bied ik u – conform artikel 26, derde lid, van de Kaderwet Adviescolleges – de actualisatie van het werkprogramma 2020 van de Nederlandse Sportraad aan.1

Daarin heeft de Nederlands Sportraad drie programmalijnen benoemd:

  • 1. Sportevenementen op hoog niveau;

  • 2. Langetermijnvisie en nationaal sportakkoord;

  • 3. Actuele vraagstukken.

In de bijgaande actualisatie zijn de activiteiten voor 2020 per programmalijn nader uitgewerkt, waarbij een voorbehoud wordt gemaakt voor het nog te nemen besluit over de toekomst van de Nederlandse Sportraad na april 2020.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl