30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 188 MOTIE VAN HET LID DIERTENS

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op dit moment jonge kinderen met een beperking, omdat ze snel groeien, vaak een goedkope en «logge» prothese krijgen aangemeten;

overwegende dat bewegen voor kinderen met een beperking lastiger is dan voor kinderen zonder beperking;

overwegende dat daardoor het risico op een bewegingsachterstand en de kans op overgewicht toenemen;

overwegende dat een goede, lichte prothese kinderen met een beperking kan helpen om beter te bewegen;

verzoekt de Minister, in het kader van de uitwerking van het sportakkoord met gemeenten in gesprek te gaan over protheses voor kinderen, met als doel het beschikbaar stellen van sportprotheses voor opgroeiende kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diertens

Naar boven