Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830234 nr. 187

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 187 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S.

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland steeds mooiere en grotere sportevenementen met positief resultaat organiseert, zoals het WK beachvolleybal, het EK atletiek, het WK hockey en een aantal andere;

constaterende dat in het regeerakkoord structureel 5 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de organisatie van sportevenementen;

overwegende dat om in aanmerking te komen voor de organisatie van grotere topsportevenementen, zoals bijvoorbeeld het WK volleybal, het WK atletiek en het WK zwemmen, de mogelijkheden van het beleidskader topsportevenementen onvoldoende toereikend is;

verzoekt de Minister om, het beleidskader topsportevenementen te verruimen zodat Nederland bij het aandienen van de mogelijkheid tot organisatie van in ieder geval het WK volleybal, het WK atletiek en het WK zwemmen een serieuze kans maakt het bid te winnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema

Diertens

Bruins Slot