30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2018

Hierbij bied ik u het Nationaal Sportakkoord «Sport verenigt Nederland» aan1. Dit akkoord wordt op 29 juni aanstaande in Den Haag ondertekend.

Zoals ik in de voortgangsbrief sportbeleid van 22 juni jl. (Kamerstuk 30 234, nr. 184) aangaf heb ik, samen met sportbonden (NOC*NSF) en gemeenten (VSG/VNG), de afgelopen tijd gewerkt aan dit akkoord.

Het akkoord is inmiddels voorgelegd aan de achterbannen van de partners en zij hebben er mee ingestemd.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven