Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730234 nr. 163

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 163 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2017

Op 10 november 2016 heeft de Minister van VWS u het werkprogramma 2017 «Uit de startblokken» van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) aangeboden (Kamerstuk 30 234, nr. 149). De NLsportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over sport en sportgerelateerde vraagstukken aan het kabinet en het parlement. Het accent van het werkprogramma 2017 ligt op het adviseren over de kansen en belemmeringen van grote sportevenementen en het vergroten van het economisch en maatschappelijk rendement hierbij.

Om gegronde adviezen op het terrein van sportevenementen te kunnen geven, heeft de NLsportraad allereerst een analyse gemaakt van 25 grote sport-evenementen in Nederland. Het resultaat van deze analyse treft u bijgaand aan1.

Verwijzend naar de demissionaire status van het kabinet bied ik u deze analyse zonder inhoudelijke reactie aan.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl