Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730234 nr. 158

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2017

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft u op 23 december 2016 het advies toegestuurd van de Nederlandse Sportraad van 20 december 2016.1

Bijgaand stuur ik u ter kennisneming de reactie op dit advies2.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstuk 30 234, nr. 154

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl