Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730234 nr. 151

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 151 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2016

Tijdens het vragenuurtje van dinsdag 29 november (Handelingen II 2016/17, nr. 28, Vragen van het lid Smaling tijdens het mondelinge vragenuur) heb ik Uw Kamer toegezegd om U te informeren over de punten waar mensen informatie kunnen krijgen over de veiligheid van rubbergranulaat.

De centrale plaats waar de rijksoverheid informatie beschikbaar stelt over dit onderwerp is de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat.

Hier kan informatie worden gevonden over de lopende onderzoeken en antwoorden op veelgestelde vragen.

Op de website van de KNVB is specifieke informatie beschikbaar over de effecten op de voetbalcompetitie. Deze informatie is te vinden via http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/kunstgras/dossier-rubbergranulaat-kunstgras.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma