Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630212 nr. 14

30 212
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

nr. 14
MOTIE VAN HET LID HESSELS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 februari 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat aanleg, beheer en onderhoud van energienetwerken van groot belang is voor de voorzieningszekerheid en kwaliteit van de energievoorziening in Nederland;

overwegende, dat deze taken niet onderhevig mogen zijn aan commerciële afwegingen;

overwegende, dat de eigendom van deze netten daarom in handen dient te blijven van overheidspartijen;

overwegende, dat de Europese energiemarkt nog volop in beweging is en er geen zicht is op de structuur van de uiteindelijke marktordening;

spreekt uit, dat het ongewenst is, privatisering van energienetwerken in Nederland mogelijk te maken;

verzoekt de regering deze uitspraak als uitgangspunt te nemen bij de opstelling van een ministeriële regeling over de privatisering van energiebedrijven en maatregelen te treffen ten einde onomkeerbare stappen van aandeelhouders omtrent eigendomsoverdracht van energienetwerken te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hessels

Irrgang

Van den Brink

Vendrik

Slob

Van der Vlies