Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630212 nr. 13

30 212
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID HESSELS

Ontvangen 13 februari 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel H, artikel 16Aa, tweede lid, vervalt onderdeel e.

II

In artikel II, onderdeel H, artikel 7a, tweede lid, vervalt onderdeel e.

Toelichting

Voor een goed functionerend netbeheer is het van groot belang dat de netbeheerder zelf uitvoering geeft aan zijn wettelijke taken. In een beperkt aantal gevallen moet het mogelijk zijn dat een netbeheerder met de uitvoering van zijn wettelijke taken gemoeide feitelijke werkzaamheden, onder volledig behoud van zijn verantwoordelijkheid, kan opdragen aan derden. Welke feitelijke werkzaamheden door een netbeheerder kunnen worden opgedragen aan derden dient per geval te worden bezien. Aangezien deze bepaling raakt aan het wezen van een goed functionerend netbeheer dient uitbreiding van de door een netbeheerder uit te besteden werkzaamheden bij wet te worden geregeld.

Hessels