Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330195 nr. 39

30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zandhonger in de Waddenzee toeneemt;

overwegende dat zoutwinning onder de Waddenzee mogelijk Ieidt tot extra zandhonger, terwijl onduidelijk is of de effecten van de zandhonger op de buitendelta's gecompenseerd kunnen worden;

verzoekt de regering, geen vergunning te verlenen voor zoutwinning onder de Waddenzee, zolang onduidelijk is of de effecten van de zandhonger op de buitendelta's en de kusten van Noord-Holland en de Waddeneilanden als gevolg van de zoutwinning in voldoende mate gemitigeerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber