Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330195 nr. 37

30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015

Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN JACOBI

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sprake is van illegale olielozingen door de doorgaande scheepsvaart op de Noordzee en dat dit milieuschade tot gevolg heeft;

constaterende dat de pakkans gering is;

constaterende dat boetes voor illegale olielozingen voor de Nederlandse kust lager liggen dan in omringende landen;

roept de regering op, de pakkans van overtreders te vergroten, alsmede de boetes voor dergelijke overtredingen te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Jacobi