Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330195 nr. 36

30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN HACHCHI

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op 17 mei het voorstel van Rusland heeft gesteund om de eerder afgesproken verplichte invoering van katalysatoren per 2016 op zeeschepen met vijf jaar uit te stellen;

overwegende dat hierdoor de datum voor het verplicht stellen van katalysatoren verschuift naar 2021, en dat voorlopers die hebben geïnvesteerd in schonere schepen daardoor worden benadeeld;

overwegende dat zeeschepen zonder katalysator tot 90% meer stikstof uitstoten dan zeeschepen met een dergelijke katalysator, en dat uitstel daarmee van invloed is op de luchtkwaliteit in Nederland;

verzoekt de regering:

  • zich in IMO-verband aan te sluiten bij landen zoals de Verenigde Staten, die bepleiten dat er vastgehouden wordt aan de oorspronkelijke afspraak om katalysatoren per 2016 te verplichten;

  • indien het terugdraaien van het Russische vertragingsvoorstel in IMO-verband onhaalbaar blijkt, actief te onderzoeken of in Europees verband of met de andere Noordzeelanden alsnog maatregelen kunnen worden genomen om de stikstofuitstoot van de zeescheepvaart per 2016 sterk terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Hachchi