Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330195 nr. 34

30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog altijd stookolie en scheepsgebonden afval en slops door schepen geloosd worden op zee;

overwegende dat een verplichte afgifte in de Nederlandse havens bijdraagt aan het voorkomen van die vervuiling;

verzoekt de regering, in zowel Rotterdam als Amsterdam afgifte van scheepsgebonden afval, slops en stookolie zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te faciliteren met als doel zo veel mogelijk schadelijke afvalstoffen van schepen in te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven