30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 387 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 379

Voorgesteld 12 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie recentelijk zijn aangescherpt;

constaterende dat er in het Schone Lucht Akkoord is afgesproken om naar de WHO-advieswaarden toe te werken in 2030, maar dat deze afspraak gebaseerd is op de oude WHO-normen;

spreekt uit dat de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie leidend moeten zijn in het huidige en toekomstige luchtkwaliteitsbeleid;

verzoekt de regering, om voor het zomerreces aanvullende maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn om in 2030 aan de aangescherpte WHO-advieswaarden te voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouchallikh

Hagen

De Hoop

Beckerman

Naar boven