Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830175 nr. 35

30 175
Besluit luchtkwaliteit 2005

nr. 35
MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS

Voorgesteld 9 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ministerie van VROM subsidie op de aanschaf van achteraf in te bouwen roetfilters verstrekt zonder dat deze subsidies kennelijk het predicaat «effectief» van het CPB hebben gekregen;

overwegende, dat de Kamer hierover nog niet door VROM is ingelicht;

overwegende, dat ook het NMP twijfels heeft over de effectiviteit van de retrofitroetfilters;

overwegende, dat de Kamer niet volledig is geïnformeerd door de brief van de minister van 25 september 2007 aan de Kamer waarin de minister zegt dat ze de Kamer informeert over de uitkomsten van het TNO-onderzoek, terwijl tijdens het algemeen overleg van 27 september bleek dat het om een samenvatting of verkenning ging en dat het TNO-rapport ondanks de toezegging tijdens het genoemde algemeen overleg van 27 september 2007 nog steeds niet aan de Kamer is toegestuurd;

van mening, dat de bestaande bereidheid van burgers om zuinig rijgedrag te tonen niet gefrustreerd moet worden;

verzoekt de regering om de Kamer binnen een week inzicht te geven in de correspondentie met het CPB en andere (semi-)overheidsinstellingen over de subsidies op retrofitroetfilters en het rapport van TNO nog deze week openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus