Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830175 nr. 34

30 175
Besluit luchtkwaliteit 2005

nr. 34
MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.

Voorgesteld 9 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij de aanpak van luchtkwaliteit gezocht moet blijven worden naar innovatieve oplossingen die snel kunnen worden ingezet;

overwegende, dat ondernemers die dergelijke oplossingen aandragen niet altijd onmiddellijk gehoor vinden of de juiste weg weten te vinden om deze oplossingen ook daadwerkelijk getest en toegepast te krijgen;

overwegende, dat een hybride bus of het laden en afvangen van fijn stof dergelijke innovatieve oplossingen kunnen zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit;

verzoekt de regering beide genoemde voorbeelden te willen betrekken in het totale maatregelenpakket en de Kamer voor het einde van het jaar te informeren over de voortgang van deze beide projecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Samsom

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Poppe