Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2018-2019
Kamerstuk 30175 nr. 319

Gepubliceerd op 8 november 2018 16:08

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 319 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN WESTERVELD

Voorgesteld 7 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in een circulaire economie producenten verantwoording nemen voor de gehele levenscyclus van hun product;

overwegende dat in een kleine markt met korte ketens en weinig spelers dit relatief makkelijk is te realiseren;

constaterende dat overheden en door overheden gesubsidieerde verenigingen de voornaamste afnemers van kunstgrasvelden zijn;

constaterende dat er nu veel misgaat met de verwerking van kunstgrasvelden;

verzoekt de regering, om met gemeenten en de sector gezamenlijk te onderzoeken hoe voor kunstgrasvelden een ketenverantwoordelijkheid georganiseerd kan worden, waarbij de producent van het kunstgrasveld op het einde van de levensduur ervan zorg draagt voor verwijdering, verwerking en recycling in het eigen of een ander hiervoor gecertificeerd bedrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Westerveld


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl